Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

8. Beroepsprocedures

In de volgende twee schema's ziet u hoe u in beroep kunt gaan tegen een weigering of een vergunning onder bepaalde voorwaarden waarmee u niet akkoord gaat. Let op: zolang de beroepsprocedure loopt, mag u niet starten met de werken.

8.1 Eerste beroepsmogelijkheid


U ontvangt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen en u gaat niet akkoord OF er is geen beslissing.

 

U hebt dertig dagen de tijd om met een aangetekende brief in beroep te gaan bij de bestendige deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

 

Binnen 60 (of 75 dagen als beide partijen op vraag van een van hen werden uitgenodigd om standpunt mondeling uiteen te zetten) ontvangt u ...

... een beslissing

... niets

U gaat akkoord (u hebt een stedenbouwkundige vergunning, er geldt een wachttijd van 30 dagen), of u krijgt geen vergunning en u laat het daarbij.

U gaat niet akkoord (de vergunning is geweigerd, of ze is toegekend maar met voor u onaanvaardbare voorwaarden)


Dan is er een beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse regering (8.2 tweede beroepsmogelijkheid).

Dan is er een beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse regering (8.2 tweede beroepsmogelijkheid).

8.2 Tweede beroepsmogelijkheid

 

 

 

 

U ontvangt de beslissing van de bestendige deputatie en u (of het college van burgemeester en schepenen of de gemachtigde ambtenaar) gaat niet akkoord OF u hebt binnen 60 (resp. 75) dagen geen reactie gekregen van de bestendige deputatie.

 

 

U hebt dertig dagen om met een aangetekende brief in beroep te gaan bij de Vlaamse regering.

 

 

Binnen 60 (of 75 dagen als beide partijen op vraag van een van hen werden uitgenodigd om standpunt mondeling uiteen te zetten) ontvangt u ...

... een beslissing

... niets.

U gaat akkoord (u hebt een stedenbouwkundige vergunning, u mag het werk onmiddellijk aanvatten; of u krijgt geen vergunning en u laat het daarbij).

U gaat niet akkoord (vergunning geweigerd, of, toegekend maar met voor u onaanvaardbare voorwaarden): u kunt eventueel nog in beroep gaan bij de Raad van State binnen 60 dagen.

U kunt de Vlaamse regering in een aangetekende brief nogmaals om een beslissing vragen.

 

Binnen 30 dagen gerekend vanaf de afgifte bij de post van de aangetekende brief krijgt u 

 

... een beslissing

... niets.

 

U gaat akkoord.(zie hierboven)

U gaat niet akkoord. (zie hierboven)

U mag het werk onmiddellijk aanvangen

 

8.3 De Raad van State

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de Vlaamse regering (omdat ze u de vergunning heeft geweigerd of omdat ze ze toegekend heeft maar met voor u onaanvaardbare voorwaarden), dan kunt u de Raad van State verzoeken de genomen beslissing te vernietigen.
De Raad van State gaat enkel na of er geen procedurefouten zijn gemaakt en of alle vormvereisten werden nageleefd.
Er is geen uiterste termijn voor de uitspraak. U moet een speciale procedure volgen om in beroep te gaan bij de Raad van State. De bijstand van een advocaat is dan ook sterk aanbevolen.


Nuttige adressen:
In de provincie Oost-Vlaanderen, om in beroep te gaan bij de bestendige deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen: bestendige deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Gouvernementstraat 1. 9000 Gent.

Bij het Vlaamse Gewest:

voor algemene inlichtingen neemt u contact op met de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Gebroeders Van Eyckstraat 2-4-6, 9000 Gent, tel. (09)265 45 11;
om in beroep te gaan bij de Vlaamse regering, neemt u contact op met het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en Infrastructuur,
administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen, gebouw Graaf de Ferraris, Koning Albert II-laan 156, bus 7. GENT 1000 Brussel. tel. (02)553 83 34.