Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

14. De gewestelijke heffing: onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op het inkomen van gronden, huizen en sommige soorten bedrijfsuitrustingen. De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen.

Sommige eigenaars en huurders met twee of meer kinderen waarvoor zij kinderbijslag krijgen of met gehandicapte gezinsleden of groot-oorlogsverminkten kunnen belastingsvermindering krijgen. Ook eigenaars met een bescheiden woning kunnen van belastingsvermindering genieten.

U kunt een kwijtschelding of proportionele vermindering van het K.I. aanvragen als de belastbare goederen niet ingebruik worden genomen, of bij onproductiviteit of vernieling van de belastbare goederen gedurende minimaal 90 dagen en maximaal 12 maanden.

Deze heffing is bestemd voor het vlaamse gewest, de provincie en de gemeente. De bijdrage die de stad Gent vraagt is sinds 1991 niet meer veranderd.

 

Meer informatie:

Ministerie van de Vlaamse gemeenschap voor Vlaanderen - onroerende voorheffing, Bauwensplaats 13 bus 2, 9300 Aalst, Tel (053) 72 23 70 (
info@onroerendevoorheffing.be)