Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

18. De gemeentelijke heffing op de href="http://www.gent.be/gent/bestuur/belasting/">privatieve ingebruikneming van de openbare weg

Het openbaar domein wordt geregeld gebruikt voor blikvangers, verkoop- en infostanden, terrassen, containers, reclamevoertuigen, spandoeken, borden e.d.m. Voor al deze zogenaamde `privatieve ingebruiknemingen van de openbare weg' is een vergunning nodig. In welomschreven gevallen is er ook een belasting verschuldigd. De tarieven verschillen naargelang van de aard, de oppervlakte en de duur van de ingebruikneming. Wel kan het college van burgemeester en schepenen een vrijstelling verlenen.

Meer informatie:

Dienst Belastingen-FinanciŽn - Woodrow Wilsonplein 1 (6de verdieping), 9000 Gent, tel. (09)266 74 83/89,

e-mail financien@gent.be, internet href="http://www.gent.be">http:\\www.gent.be.