Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

BETONSTEEN

Dank zij de mechanisatie en de automatisatie die bij het verwerken en het behandelen van de cementbeton is ingetreden kunnen tegenwoordig metselstenen gefabriceerd worden en dit tegen zeer interessante prijzen.

Bij de fabricage kan men naar wens wijzigingen aanbrengen aan de vorm en de afmetingen, het soortelijk gewicht, de drukweerstand, de thermische geleidbaarheid de geluidsisolatie enz.

FABRICAGE

In de fabricage onderscheidt men vier stadia:

- Het doseren en het aanmaken van het beton

De aggregaten worden in de mengmachine gebracht waar water toegevoegd wordt en een grondige menging plaats vindt

Het vormen van de blokken 

De verse beton wordt in een krachtige vibropers gestort, het wordt gevormd,  geperst en krachtig getrild.

- Het stomen van de blokken.

De blokken worden in de stoomkamer geplaatst waar ze ongeveer 8 uur verblijven in een met stoom verzadigde atmosfeer. Door deze behandeling krijgen de blokken een hogere weerstand en een gelijkmatige kwaliteit en wordt het verschijnsel van een later optredende krimp uitgeschakeld.

Het afvoeren en opslaan van het afgewerkte product  

In de handel zijn verkrijgbaar:

Blokken voor metselwerk NBN 538

- extra licht beton 550 kg/M3

- zeer licht beton 550 a 750 kg/M3

- licht beton 750 a 1200 Kg/M3

- halfzwaar beton 1200 a 1900 kg/M3

- zwaar beton 1900 Kg /M3

Blokken voor dragend metselwerk zullen de nodige drukvastheid moeten hebben, deze blokken zijn te vinden in de halfzware en zware betonstenen.

 

De thermisch isolerende betonstenen

CELLENBETONSTEEN

Het betreft dampgeharde blokken geclassificeerd in de categorie lichte en extralichte steen NBN 538 in de handel bekend als YTONG, DUROX, SIPOREX enz.

De samenstelling vertoont lichte verschillen volgens het merk.  

Het principe is dat door het toevoegen van bijslagstoffen er zich in de betonspecie een enorm aantal waterstofblaasjes vormen die de brij doen rijzen. Hieruit zal voortvloeien dat de steen zeer goede thermische eigenschappen verkrijgt.

Als voorbeeld geven wij de samenstelling van YTONG ‑ kalk + zand + anhydriet + alu poeder + water. Het alu‑poeder zorgt voor het vormen van de waterstofblaasjes.

Deze stenen zijn gezien hun lage drukvastheid weinig geschikt voor dragend metselwerk (30 tot 50 Kg/mm²). Indien de steen voor dragend metselwerk gebruikt wordt dient men een bewapening toe te Dassen. Zij worden bij voorkeur als niet dragend metselwerk aangewend en in het bijzonder voor isolerende muren.

Zoals reeds aangestipt is één van de voornaamste eigenschappen de hoge thermische weerstand.

Met de aanwending van de mortels is voorzichtigheid geboden en dient men nauwkeurig de voorschriften van de fabrikant te volgen.

Gezien het zeer lichte stenen zijn is het soortelijk gewicht laag 435 a 735 Kg/

Deze materialen hebben een buitengewone vuurvastheid en kunnen beschouwd worden als ideale materialen voor brandmuren.

Deze stenen zijn gemakkelijk nagelbaar, ze zij gemakkelijk te zagen en men kan er gemakkelijk in boren.

 

ARGEXBETONBLOKKEN

Dampgeharde blokken geklasseerd in de categorie lichte en zeer lichte(holle) blokken NBN 538

De samenstelling is op basis van geëxpandeerde klei ‑ argexkorrels van verschillende granulatie en cement. 90% korrels ‑ 10% bindmiddel.

De steen is gezien zijn lage drukvastheid weinig geschikt voor dragend metselwerk. De drukvastheid ligt tussen 50 kg/mm²voor volle steen en 30 Kg/mm² voor holle steen.

Het soortelijk gewicht van de volle steen bedraagt ± 940 kg/M3

De steen heeft een goede vuurvastheid

Het thermisch isoleervermogen is zeer goed.

De steen is praktisch krimpvrij en geeft een goede hechting aan het pleisterwerk.  

 

SILICAATSTEEN

Deze stenen worden vervaardigd uit zand en gebluste kalk. Tijdens het verharden ontstaan calciumhydrosilicaten.

Deze dampgeharde stenen zijn geschikt voor dragend metselwerk, hun thermische en akoestische isolatie is goed evenals de brandweerstand.

De volle blokken hebben een druksterkte van 300 kg/mm² De holle blokken hebben een druksterkte van 150 Kg/mm²

Het soortelijk gewicht van de volle blokken bedraagt 1800 Kg/m³.

 

BIMSSTENEN

Bis is een vulkanisch gesteente voortkomende van vulkaanuitbarstingen, gestold tot schuim dat een vaste vorm aannam. Bims is een aangewezen aggregaat voor de aanmaak van licht beton. (bims wordt ontgonnen in de Eifel ‑ Rijnstreek).

Goed bimsbeton is slechts aangemaakt met bimskiezel en cement.

Het soortelijk gewicht van bims ligt tussen 700 /800 Kg/m³. De drukweerstand bedraagt 30 kg/mm² voor de holle en 45 kg/mm voor de volle stenen

Bimsbetonstenen zijn goed isolerend.

Bimsbetonstenen zijn goed nagelbaar en het pleisterwerk hecht goed

Tot slot willen we vermelden dat er ook decoratieve betonsteen bestaat geschikt voor gevelsteen zoals bv. gekloven betonsteen (Split-Bloc  genoemd) en andere zeer verzorgde betonproducten geschikt voor binnen en buiten parament.

 

Terug naar Bouwkundige begrippen