Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

DE SPOUWMUUR

Het principe van de spouwmuur.

 

Het principe van de spouwmuur is de dragende binnenmuur te beschermen tegen vocht door een halfsteense buitenmuur te bouwen voor de dragende muur en tussen der buitenmuur en de dragende muur een luchtlaagte laten. De buitenste beschermende muur, vangt de regenneerslag op en door het feit dat er geen contact is met de dragende muur verhinderd hij dat de dragende muur vochtig wordt.

We mogen dus zeggen dat de spouwmuur een muur is waar functiesplitsing optreedt n.m.l. de binnenwand heeft een dragende functie en de buitenwand een beschermende functie "de  luchtlaag tussen beide werkt isolerend”.

Het hoofddoel van de spouwmuur is de bouw te beschermen tegen vocht, maar daarnaast bevordert de spouw ook de warmte-isolatie en de geluidsisolatie dank zij de aanwezige luchtlaag tussen de muurbladen.

Vochtige lucht is echter een goede geleider daarom is het vereist dat de lucht in de spouw droog zij. Daar de lucht in de spouw vochtig kan worden door het opnemen van waterdamp afkomstig van de binnenmuur en van de buitenmuur is het wenselijk de spouw te  ventileren.

Hiervoor wordt de spouw voorzien van luchtroostertjes of open stootvoegen aan de onderkant en aan de bovenkant, dit om de lucht te doen circuleren. Een opgesloten luchtmassa in de spouw zou meestal vochtig zijn door de uitwaseming van de muur, door de capillariteit en door de poreusheid van de steen. Het indringen van vocht in de spouw toelaat. Toch mag men met de verluchting van de spouw niet overdrijven want teveel luchtbeweging vermindert ook de isolatie. Om een te grote luchtcirculatie tegen te gaan en toch een voldoende isolatie ventilatie tot te laten is het vereist de spouwbreedte noch te breed noch te snel te nemen, men neemt aan dat met het oog op een goede isolatie een spouwbreedte van 5 a 6 cm goed is. Men begrijpt wanneer de circulatie te groot wordt en de luchtlaag te dik dat de lucht veel vlugger afgekoeld wordt.

Wanneer wij speciaal aandacht aan de warmte-isolatie wensen te besteden kan niet ontkend worden dat juist door de ventilatie een zeker warme verlies optreedt. De opgewarmde lucht gaat omhoog, de koude wordt onderaan aangeroerd. Zoals wij zagen is deze ventilatie nodig om de muur droog te houden zodat uit deze twee eisen blijkt dat een compromis moet gevonden worden die wij vinden in de zwak geventileerde spouw.

Het aanbrengen van een isolatie in de spouw zoals isolatieplaten, matten, korrels enz. kunnen gunstig werken maar moeten zodanig worden gang bracht dat geen condensatie in de isolatie optreedt.

Er zijn reeds vele pogingen gedaan om de warmteweerstand van de spouw te vergroten en om de holle ruimte van de spouw op te vullen tot nu toe allen met meer of minder succes.

Een dergelijke constructie zal aan enkele eisen moeten voldoen

1.                  De spouw zal steeds wel geventileerd moeten blijven om vocht dat in de spouw komt door het buitenblad en door het binnenblad en in de isolatie, af te voeren. Vocht in de isolatie materialen vermindert over het algemeen de isolatiewaarde.

2.                  Het isolatie materiaal moet intact blijven, inzakken door de zwaartekracht eventueel in combinatie met vocht mag niet voorkomen.

3.                  Het materiaal mag niet rotten of vergaan door vocht.

4.                  Het materiaal mag geen vochtbrug vormen tussen buiten- en binnenblad

5.                  Het mag het vochttransport van het bietenblad naar buiten niet verhinderen.

 

 

 

Terug naar Bouwkundige begrippen