Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Update 27/09/22

Bouwvergunning:  

- Wie vraagt ze aan?

- Waar vraag je ze aan?                       

- Wat bevat een aanvraag voor een bouwvergunning?

- een bouwaanvraag in twee exemplaren op een formulier welke op de gemeente beschikbaar is.

- een attest waardoor de architect die plannen ondertekent, en indien van toepassing, de architect belast met de uitvoering van de werken, verklaard op welke tabel van de orde van de architecten hij is ingeschreven.

- de plannen (situatieschets - liggingsplan - plattegrond, aanzichten ed.) van de constructie van de bouwwerken ondertekend door de architect en de aanvrager.

- Wanneer wordt het ontvangstbewijs afgeleverd?

- Wie kent de bouwvergunning toe?