Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

Verklarende woordenlijst.

Bouwvergunning:  

- Wie vraagt ze aan?

- Waar vraag je ze aan?                       

- Wat bevat een aanvraag voor een bouwvergunning?

- Wanneer wordt het ontvangstbewijs afgeleverd?

- Wie kent de bouwvergunning toe?

Het College van Burgemeester en Schepenen onder toezicht van regionale diensten.

1. Er bestaat reeds een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg). Dan wordt er een kopie naar de dienst stedenbouw & ruimtelijke ordening gestuurd ter controle.

2. Zonder een BPA kan de gemeente slechts een bouwvergunning afleveren na gunstig advies van de dienst stedenbouw & ruimtelijke ordening

3. Voor meergezinswoningen, handelszaken, industriegebouwen ed., worden voor advies de aanvraag indien nodig doorgestuurd naar de brandpreventiedienst en/of Ministerie van Bruggen en Wegen.